พลโทสุรไกร จตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ เป็นผู้แทน คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560ยน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ