ประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  เรื่อง การขายทอดตลาดกล่องกระดาษ ,​กระดาษพันก้นกรอง และกระดาษห่อซอง ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf)