นายชำนาญ  อ่ำสะอาด  รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านจัดการผลิต เป็นประธาน นำผู้บริหารโรงงานยาสูบ เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ