พลโทสุรไกร จัตุมาศ  ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ  แสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร และ พันเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ