พนักงานสำนักงานยาสูบหนองคายร่วมกันปลูกถั่วงอกคอนโดไว้รับประทานเป็นอาหารกลางวันและแจกจ่ายให้พนักงานนำกลับไปรับประทานที่บ้านในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ของสำนักงานยาสูบหนองค