จิตอาสาฝ่ายขายถักยางยืด พร้อมส่งมอบ

นางวิมล จันทร์เทศ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และจิตอาสาจากพนักงานยาสูบฝ่ายขายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถักทอสายใย โดยถักยางยืดได้จำนวน 242 ชิ้น ทางโครงการฯ จะได้รวบรวมและส่งมอบให้แก่ผู้สนใจออกกำลังกาย/ฟื้นฟูสุขภาพ ต่อไป

ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

พนักงานยาสูบหัวใจ CG
ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม