พนักงานสถานีใบยาปากสวย  ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้  ในบริเวณ สถานี ตามโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ”