รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาล 3 สังกัดฝ่ายการแพทย์