เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นนาทีราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)