นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบเข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559