นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก นางสาววิไล ตันตินันทน์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559