โรงงานยาสูบจัดกิจกรรม ยาสูบร่วมใจช่วยเกษตรกร โดยจัดให้มีการขายข้าวสารจากเกษตรกรชาวนาโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ามาจำหน่ายข้าวสาร ในราคาที่เป็นธรรมโดยโรงงานยาสูบ กำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

เวลา 07.00 – 09.00 น.           บริเวณเต็นท์โครงการยาสูบยิ้ม (ลานตัวหนอน)

เวลา 10.00 – 11.00 น.           ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 (ด้านหน้าโรงอาหาร)

เวลา 11.30 – 12.30 น.           ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

เวลา 13.00 – 14.00 น.           ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

สำหรับราคาข้าวหอมมะลิ 100%     1 กิโลกรัม  ราคา      40   บาท

                                                         5 กิโลกรัม  ราคา      170   บาท