ฝวศ.ยปe.2/2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ยปe.02/2560 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 1) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  14 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-14.30น. เอกสารราคาชุดละ 10,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1458 (คุณพัชมณฑ์)