นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

MOM (50) MOM (67) MOM (78)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas