ประกาศรับสมัครแพทย์ จำนวน 8 อัตรา สังกัดฝ่ายการแพทย์ คลิกรายละเอียด