ประกาศเรื่องกำหนดวันลงนามสัญญาจ้างลูกจ้างและเริ่มฝึกงานตามโครงการเสริมทักษะด้านช่าง รุ่นที่ 1 คลิกรายละเอียด