โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงายาสูบแห่งใหม่ สัญญา M-02/4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559