ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-Auction)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (eAuction)

(คลิ๊กที่รูป:เพื่อขยายขนาดภาพ)