ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกวดราคา)

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคา)

(คลิ๊กที่รูป:เพื่อขยายขนาดภาพ)