พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ที่ระลึกแก่ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในค่าย นวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี