โรงงานยาสูบขอสนับสนุนให้คนไทย “Our Home Our Country Together Stronger” “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา