โดย songpan pukginda : เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2015

สิ่งต่าง ๆ ที่โรงงานยาสูบได้ทำเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้­วก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ­ผลิตบุหรี่ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล