โดย songpan pukginda : เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2015

โรงงานยาสูบ ชาวไร่และระบบเครือข่ายยาวนานมากว่า 75 ปี จึงทำให้ผู้สูบมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเร­ามีคุณภาพ เพราะเรามีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต­้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมไปจนถึงการบริหารจัดการตรงตามมา