รายละเอียดผลิตภัณฑ์บุหรี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บุหรี่

head

ราคาขายปลีก

95.- บาท
 • - ซอง -

บุหรี่สามิต 90

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติเวอร์ยิเนีย

ขนาด 85 ม.ม. x 25 ม.ม.

ประเภทมีก้นกรอง   (DUAL  MYRIA/ACETATE)

ราคาปลีกแรกจำหน่าย   15.- บาท/ซอง

 

บุหรี่กรุงทอง 90

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน

ขนาด 85 ม.ม. x 25 ม.ม.

ประเภทมีก้นกรอง    (CELLULOSE  ACETATE  FILTER)

วันวางตลาดวันจันทร์ที่  4 มิถุนายน 2533

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 15.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

95.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

95.- บาท
 • - ซอง -

บุหรี่กรองทิพย์ 90

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน

ขนาด 85 ม.ม. x 25 ม.ม.

ประเภทมีก้นกรอง   (CELLULOSE  ACETATE  FILTER)

วันวางตลาดวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2533

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 15.- บาท/ซอง

 

บุหรี่สายฝน 90

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ  20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน - เมนทอล

ขนาด85 ม.ม. x 25 ม.ม.

ประเภทมีก้นกรอง  (MENTHOL  FILTER)

วันวางตลาดวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2533

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  15.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

95.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

บุหรี่ SMS (ซองสีแดง)

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ  20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน FULL FLAVOR ใกล้เคยงกับกรองทิพย์ 90

ขนาด  KING SIZE   70 ม.ม. x  85 ม.ม.

ประเภทก้นกรอง (CELLULOSE ACETATE)

วันวางตลาดวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 30.- บาท/ซอง

บุหรี่ SMS (ซองสีเขียว)

ชนิด ซองอ่อน

บรรจุ  20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน-เมนทอล

ขนาดKING SIZE   70 ม.ม. x  85 ม.ม.

ประเภทก้นกรอง (CELLULOSE ACETATE)

วันวางตลาดวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  30.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

Goal (ซองสีเขียว)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน Full flavor และ อเมริกัน-เมนทอล

ขนาด 84 ม.ม. x 27 ม.ม.

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  35.- บาท/ซอง

 

Goal (ซองสีแดง)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน Full flavor และ อเมริกัน

ขนาด 84 ม.ม. x 27 ม.ม.

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 35.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

KRONG THIP 7.1 (ซองแดง)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ  20 มวน/ซอง

รสชาติอเมริกัน Full flavor

ขนาด  7.1 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

สายคาดซองใส กระดาษพันก้นกรองพิมพ์ลายคอร์กมีสกรีนสีน้ำตาลบนพื้นขาว พิมพ์เส้นสีน้ำเงิน 1 เส้น พิมพ์อักษร Krongthip 7.1 สีน้ำเงินใต้เส้น

บรรจุห่อ  10 ซอง แบ 2x5

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  50.- บาท/ซอง

 

LINE 7.1 (ซองสีเขียว)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน-เมนทอล

รูปแบบซองเป็นบุหรี่ซองอ่อน ซองสีเขียว

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่

ขนาด 7.1 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่Saving Price

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  42.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

LINE 7.1 (ซองสีแดง)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน

รูปแบบซองเป็นบุหรี่ซองอ่อน ซองสีแดง

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่

ขนาด7.1 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่Saving Price

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  42.- บาท/ซอง

 

LINE (เขียว)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน-เมนทอล

รูปแบบซองเป็นบุหรี่ซองอ่อน ซองสีเขียว

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่

ขนาด 7.1 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่Saving Price

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  42.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

LINE (แดง)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ  20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน

รูปแบบซองเป็นบุหรี่ซองอ่อน ตัวอักษรสีแดง

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่

ขนาด  7.8 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่Saving Price

ราคาปลีกแรกจำหน่าย  43.- บาท/ซอง

 

WONDER S (ซองสีแดง)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน

รูปแบบซอง เป็นบุหรี่ซองอ่อน WONDER S (ซองสีแดง)

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่รี่

ขนาด 7.8 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่เป็นบุหรี่ในกลุ่มราคาประหยัด

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 60.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -

WONDER S (ซองสีเขียว)

ชนิดบรรจุภัณฑ์ ซองอ่อน

ปริมาณบรรจุ 20 มวน/ซอง

รสชาติชาติอเมริกัน-เมนทอล

รูปแบบซอง เป็นบุหรี่ซองอ่อน WONDER S (ซองสีเขียว)

ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ด้านของซองบุหรี่

ขนาด 7.8 X 84 ม.ม

ประเภทก้นกรอง (Cellulose Acetate)

ตำแหน่งบุหรี่เป็นบุหรี่ในกลุ่มราคาประหยัด

ราคาปลีกแรกจำหน่าย 60.- บาท/ซอง

 

ราคาขายปลีก

60.- บาท
 • - ซอง -