ที่อยู่ : 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อประชาสัมพันธ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย Call center โทร. 0-2229-1000

การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา 999 ม. 4 ต.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. 0-3535-2555

อาคารบ้านพักพนักงานยาสูบ : 555 ม. 9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

..ล่าสุด..

© สงวนลิขสิทธิ์ - การยาสูบแห่งประเทศไทย