หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์ KOMORI CHAMBON No.2 จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์ KOMORI CHAMBON No.2 จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..