หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศราคากลางซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..