หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบรรจุยาเส้นพองลงกล่อง C-๔๘ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 16...

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบรรจุยาเส้นพองลงกล่อง C-๔๘ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

..เพิ่มเติม..