หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1-รร.4) จ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำเย็นบริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคาร B-03

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1-รร.4) จ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำเย็นบริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคาร B-03

..เพิ่มเติม..