หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของฝ่ายวางแผนการผลิต

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของฝ่ายวางแผนการผลิต

จัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

..เพิ่มเติม..