หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 ของฝ่ายวางแผนการผลิต

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 ของฝ่ายวางแผนการผลิต

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)

..เพิ่มเติม..