หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

จัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 712,800,000 ชิ้น

..เพิ่มเติม..