หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างล้างทำความสะอาดกริลแอร์ 8 โซน ภายในฝ่ายการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างล้างทำความสะอาดกริลแอร์ 8 โซน ภายในฝ่ายการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..