หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Keytruda 100mg. ครั้งที่ 2 (ATA126/67)  จำนวน 1...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Keytruda 100mg. ครั้งที่ 2 (ATA126/67)  จำนวน 1 รายการ   ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..