หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท.ร่วมแสดงความยินดีกรมศุลกากร ครบรอบ 150 ปี

ยสท.ร่วมแสดงความยินดีกรมศุลกากร ครบรอบ 150 ปี

นายวีระเดช กิไพโรจน์ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 150 ปี ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..