หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3 ) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์จำหน่ายและอาคารคลังจัดเก็บบุหรี่สำเร็จรูป (B-02) ทั้งภายในและภายนอก กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ประจำปี...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3 ) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์จำหน่ายและอาคารคลังจัดเก็บบุหรี่สำเร็จรูป (B-02) ทั้งภายในและภายนอก กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..