หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1 , รร.2 และ รร. 3)จ้างเหมาสร้างอุปกรณ์รางประคองลำเลียงหีบบุหรี่ (Conveyor Guide Rail) และชุดแท่นยืนทำงานต่างระดับ...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1 , รร.2 และ รร. 3)จ้างเหมาสร้างอุปกรณ์รางประคองลำเลียงหีบบุหรี่ (Conveyor Guide Rail) และชุดแท่นยืนทำงานต่างระดับ (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..