หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างอุปกรณ์รางประคองลำเลียงหีบบุหรี่ (Conveyor Guide Rail) และชุดแท่นยืนทำงานต่างระดับ (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS ประจำปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างอุปกรณ์รางประคองลำเลียงหีบบุหรี่ (Conveyor Guide Rail) และชุดแท่นยืนทำงานต่างระดับ (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..