หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์จำหน่ายและอาคารคลังจัดเก็บบุหรี่สำเร็จรูป (B-02) ทั้งภายในและภายนอก กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ประจำปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์จำหน่ายและอาคารคลังจัดเก็บบุหรี่สำเร็จรูป (B-02) ทั้งภายในและภายนอก กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..