หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูป ROBOTIC CIGARETTE CASE PALLET ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูป ROBOTIC CIGARETTE CASE PALLET ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..