หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจร ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..