หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณอาคารต่างๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..