หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือน มิถุนายน 2567)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือน มิถุนายน 2567)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือน มิถุนายน 2567)

ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..