หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paper จำนวน 39,200 Bobbins โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paper จำนวน 39,200 Bobbins โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..