หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งตัวอย่างใบยาสูบและเอกสารการส่งออกให้แก่ บริษัท A&Y International ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งตัวอย่างใบยาสูบและเอกสารการส่งออกให้แก่ บริษัท A&Y International ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..