หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี

นางนริสา ชัยอำนาจ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 85 ปี ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..