หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/19/67) ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน...

(ฝจพ.b.02/19/67) ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

..เพิ่มเติม..