หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04, B06 และ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/09/67

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04, B06 และ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/09/67

..เพิ่มเติม..