หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ยกเลิก) (ฝจพ.b.02/13/67) ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ยกเลิก) (ฝจพ.b.02/13/67) ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67069274626
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 28 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลาง
เอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
ประกาศยกเลิก

..เพิ่มเติม..