หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสีย ของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสีย ของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..